Laboratorieutrustning

Här hittar du information om laboratorieutrustning, hjälpmedel och skyddsutrustningar som du kan behöva i ett laboratorium.


Laboratorieutrustning

Här används en centrifug för att separera innehållet i provflaskorna.

Maskiner i ett laboratorium

Det finns flera olika maskiner som laboratorieutrustning i ett laboratorium:

 • Autoklav – för att sterilisera olika material.
 • Centrifug – en centrifug snurrar runt väldigt snabbt så att materialet trycks ut mot kanterna. Denna apparat passar för exempelvis separering av blodprover och andra vanliga uppgifter i ett laboratorium.
 • Dragskåp – ett skåp med ventilation som kan hantera farliga kemikalier.
 • Desiccator – en sluten glasburk för förvaring. Vissa kan du ansluta med vakuum.
 • Kylar – som larmar när temperatur blir för hög eller låg, exempelvis för blodkylar.
 • Frysar – som kan gå ner till en väldigt låg temperatur.
 • Inkubator – ett värmeskåp som kan reglera koldioxidhalten och luftfuktigheten. Detta används för exempelvis cellodlingar.
 • Kammarugnar – en ugn som kan komma upp i väldigt höga temperaturer. Används exempelvis för kemisk spjälkning, termisk åldring och smältning.
 • Magnetomrörare – en platta som med hjälp av en magnet, rör om i olika substanser i ett glaskärl.
 • Omröringsmotorer – apparater som rör om i vätskor med inställd hastighet.
 • Mikroplattsystem – processerar mikrotiterplattor.
 • Provrörsskak – är en maskin som håller provrör i rörelse.
 • Skakapparat/vaggor – maskin som skakar/vaggar det som är placerat på maskinen.
 • Växtskåp – ett skåp som kan simulera solen.
 • Torrsterilisatorer och vakuumugn – för exempelvis värmesterilisering och torkning
 • Vattenbad – maskin som kan hålla exakt temperatur på vattenbadet, det finns även skak-vattenbad.
 • Vattendestillatorer – destillerar vatten.
 • Termocykler – maskin som med jämna mellanrum förändrar temperaturen.
 • Laminärflödesbänk (LAF-bänk) – en bänk som är steril som gör det möjligt för cellodling, utan att utomstående kontakter är möjlig, från exempelvis bakterier och partiklar. Bänken är steril därför att luften filtreras samt att luftströmmen är riktad bort från arbetsbänken. Den är också väldigt tätt sammanfogad så inga partiklar ska kunna komma in.

Mätinstrument – som laboratorieutrustning

Mätinstrument är en viktig del av all laboratorieutrustning som finns i ett laboratorium. De vanligaste är:

 • Mätflaska – eller mätkolv som det kan kallas. Flaskan är bred nedtill och smal upptill med en kork som kan stå emot kemikalier. På flaskan finns ett streck som markerar måttet.
 • Mätglas – ett kärl som ser ut som ett provrör men som kan stå själv. Gradering sker oftast i milliliter.
 • Vågar – som är väldigt exakta.
 • Multimeter – kan mäta ström, spänning och resistans.
 • Temperaturmätare – som är mångsidig, noggrann och som tål värme och kyla.
 • Fuktkvotsmätare – mäter fukt.
 • Nätverksanalysatorer – används oftast för att mäta s-parametrar.
 • Spektrumanalysator – mäter styrka kontra frekvens.
 • Oscilloskop – mäter styrka kontra tid

Förbrukningsmaterial

Andra material som är en del av laboratorieutrustning är:

 • Engångshandskar
 • Provrör – de går lätt sönder
 • Etiketter
 • Filter – för filtrering
 • Pipettspetsar
 • Packningsutrustning såsom kylpåsar
 • Avdunstningsskålar
 • Klämmor
 • Kolvar
 • Märkpennor
 • Påsar för riskavfall
 • Torkdukar
 • Transportlådor
 • Spatlar
 • Urglas – används för väga ämnen på

Skyddsutrustning

Laboratorieutrustning – består även av skyddsutrustning:

 • Skyddsglasögon
 • Masker såsom munskydd
 • Skyddsrock
 • Skyddsförkläde
 • Overaller
 • Skoskydd
 • Engångshandskar i latex
 • Skyddshandske i läder
 • Värmetåliga handskar
 • Skyddsskärm
 • Brandfilt